قفل برقی

قفل ها برقی درب حیاط و درب آهنی و چوبی

نواع قفل برقی مربوط به درب حیاط و درب آهنی و چوبی

جهت درب اداری و حیاط جهت هوشمند سازی و کنترل رفت

و آمد برند های سیزا کاویان پنج ستاره تسا ویرو یوتاب اکسیناژ کالی

این مدل قفل ها نیازی به زنجیر و بوبین قبل قفل ندارند

و تمام متعلقات داخل قفل قرار دارد

از لحاظ امنیت این قفل ها امنیت و مقاومت بیشتری

نصبت به قفل های حیاطی ساده دارا هستند

سلام لطفا برای استعلام قیمت تماس بفرمایید
نمایش محصول
سلام لطفا برای استعلام قیمت تماس بفرمایید
نمایش محصول
سلام لطفا برای استعلام قیمت تماس بفرمایید
نمایش محصول
سلام لطفا برای استعلام قیمت تماس بفرمایید
نمایش محصول
سلام لطفا برای استعلام قیمت تماس بفرمایید
نمایش محصول
سلام لطفا برای استعلام قیمت تماس بفرمایید
نمایش محصول
سلام لطفا برای استعلام قیمت تماس بفرمایید
نمایش محصول
سلام لطفا برای استعلام قیمت تماس بفرمایید
نمایش محصول

قفل برقی