آرام‌ بند در یکی از اجزای اختیاری درهاست که با بکار بردن آن می‌توان عمر قفل و دیگر اجزای در را افزایش داد و همچنین با به کار بردن آرام‌بند می‌توان از بسته شدن در اطمینان حاصل کرد و از طرفی با بکار بردن آرام‌بند در به‌صورت آرام بسته می‌شود و از صدای زیاد بسته شدن جلوگیری می‌شود.

فنر آرام بند

فنر آرام بند NHN 87

سلام لطفا برای استعلام قیمت تماس بفرمایید
نمایش محصول
سلام لطفا برای استعلام قیمت تماس بفرمایید
نمایش محصول
سلام لطفا برای استعلام قیمت تماس بفرمایید
نمایش محصول

فنر آرام بند

فنر آرام بند NHN 351

سلام لطفا برای استعلام قیمت تماس بفرمایید
نمایش محصول

فنر آرام بند

فنر آرام بند NHN 85V

سلام لطفا برای استعلام قیمت تماس بفرمایید
نمایش محصول
در انبار موجود نمی باشد

فنر آرام بند

فنر آرام بند NHN 83v

تماس بگیرید
سلام لطفا برای استعلام قیمت تماس بفرمایید
نمایش محصول
سلام لطفا برای استعلام قیمت تماس بفرمایید
نمایش محصول
سلام لطفا برای استعلام قیمت تماس بفرمایید
نمایش محصول
سلام لطفا برای استعلام قیمت تماس بفرمایید
نمایش محصول
سلام لطفا برای استعلام قیمت تماس بفرمایید
نمایش محصول
سلام لطفا برای استعلام قیمت تماس بفرمایید
نمایش محصول